Adatvédelmi szabályzat

Az alábbiakban található adatvédelmi irányelveinkben (a továbbiakban: „online adatvédelmi szabályzat” vagy „szabályzat”) szabályozzuk az internetes platformot […] (a továbbiakban: platform), amely a DEOLEO GLOBAL, SAU tulajdonában van(a továbbiakban: „DEOLEO” vagy „mi”), melynek székhelye Rivas-Vaciamadrid (Madrid), calle Marie Curie, 7, Edificio Beta (Parque Empresarial Rivas Futura), adóazonosító száma: A-88465802, bejegyezve a Cordoba Tome cégnyilvántartásában, 2702. kötet, 81. ív, CO-40600. oldal.

KÉRJÜK, SZÁNJON PÁRT PERCET ADATVÉDELMI SZABÁLYZATUNK ELOLVASÁSÁRA; NEM FOG SOK IDŐT IGÉNYBE VENNI. A FENT EMLÍTETT ADATVÉDELMI SZABÁLYZATBAN KÍVÁNJUK EGYSZERŰEN, TISZTÁN ÉS ÁTLÁTHATÓAN ELMAGYARÁZNI, HOGYAN KEZELJÜK ÉS VÉDJÜK SZEMÉLYES ADATAIT ÉS JOGAIT. AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉS A SZEMÉLYES ADATAI KIEMELKEDŐ FONTOSSÁGÚAK A DEOLEO SZÁMÁRA, ÉS VÉDELMÜNKET A LEGKOMOLYABBAN VESSZÜK.

1. KIRE VONATKOZIK EZ A SZABÁLYZAT?

Ez a szabályzat minden olyan platformfelhasználóra alkalmazandó, függetlenül attól, hogy DEOLEO ügyfél vagy sem (a továbbiakban és megkülönböztetés nélkül „felhasználó” vagy „felhasználó”), aki természetes személynek minősül. Mint ilyen, amikor a személyes adatokra hivatkozunk, minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információra utalunk.

Ha Ön már a DEOLEO ügyfele, és szerződést írt alá velünk, akkor Önnek is hivatkoznia kell az abban foglalt adatvédelmi feltételekkel kapcsolatos információkra.

2. WEB PLATFORMJAINK BÖNGÉSZÉSEKOR ÉS HASZNÁLATAKOR KI KEZELI A SZEMÉLYES ADATAIT?

Mi vagyunk az Ön személyes adatainak kezelői, nevezetesen:

A vállalat teljes neve: DEOLEO GLOBAL, S.A.U.

Székhely: Ctra. N-IV, 388 km, Alcolea (Cordoba) 

Fizikai hely/székhely: Rivas-Vaciamadrid (Madrid), Calle Marie Curie 7, Edificio Beta (Parque Empresarial Rivas Futura), Spanyolország

E-mail-cím: rgpd@deoleo.com

Kérjük, személyes adatainak védelmével kapcsolatos kérdéseit a következő e-mail-címre küldje: rgpd@deoleo.com  

3. KI AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ?

A CARAPELLI adatvédelmi tisztviselőt (DPO) nevezett ki a személyes adatok védelmére. A felhasználók az alábbi elérhetőségeken léphetnek kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel:

Postai cím: C / Marie Curie, 7, Edificio Beta (Parque Empresarial Rivas Futura), 28521, Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

E-mail-cím: rgpd@deoleo.com

4. MILYEN TÍPUSÚ ADATOKAT KEZELÜNK?

Adatainak kezelésére azért van szükség, mivel azáltal hozzáfér a platform tartalmához és/vagy szolgáltatásaihoz, illetve, adatokat fogadhat, vagy az ott biztosított szolgáltatásokkal rendelkezhet, ha úgy kívánja. E tekintetben szilárd elkötelezettséget tanúsítunk az Ön személyes adatainak törvényes és következetes módon történő kezelése iránt, a hatályos személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezésekben meghatározott irányelvek és jogi kötelezettségek szerint.

A platformunkon történő böngészés során tisztában kell lennie az adattartományára vagy eszközére telepített cookie-kkal, mivel ez magába foglalja az Ön személyes adatainak kezelését, a bejelentett cookie-k besorolása és konkrét céljainak megfelelően (lásd cookie-szabályzatunkat). Amikor először lép be platformunkra, megjelenik a cookie elfogadási sáv, ahol két különböző lehetőség közül választhat. Ez a két lehetőség (1) a platformunkon használt összes cookie használatának elfogadása, vagy (2) a böngészőjébe telepíteni kívánt cookie-k kiválasztása a „Konfigurálás” gombra kattintva, így manuálisan kiválasztva és elfogadva azokat. A cookie elfogadási sávban megjelenő lehetőségek egyikének kiválasztásával Ön kifejezetten hozzájárul a kiválasztott cookie-k használatához. A sáv emellett tartalmaz egy erre a szabályzatra és cookie-szabályzatunkra mutató hivatkozást, ahol minden adatot megtalál a platformunkon használt cookie-król, illetve arról, hogyan konfigurálhatja vagy törölheti ezen cookie-k használatát a böngészőjében.

5. MIRE HASZNÁLJUK AZ ADATAIT?

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat az ezen adatvédelmi szabályzatban meghatározott módon és – adott esetben – az ott biztosított különböző adatlapokon kell kezelni. Ebben a tekintetben az adatgyűjtés a következő kezelési célokat szolgálja:

 • Lehetővé teszi a platform böngészését, ezáltal hozzáférést biztosítva az ott található adatokhoz és tartalomhoz;
 • Kéréseinek vagy igényeinek kezelése a számunkra megküldött formanyomtatványoknak vagy igényeknek megfelelően;
 • Korszerű és hatékony módon pontosítja a szolgáltatásainkkal kapcsolatos kétségeit az ezen célra biztosított különböző csatornákon keresztül (e-mail, telefon, csevegés stb.);
 • Szükség esetén felhasználói regisztráció engedélyezése és kezelése. Ha szükségesnek látja, bármikor leiratkozhat a regisztrációról a következő e-mail-címre írva: rgpd@deoleo.com.
 • A platform cookie-jaihoz kapcsolódó felhasználások engedélyezése a cookie-szabályzatunkban leírtak szerint;
 • A cookie elfogadási sávunk elfogadásával beleegyezik a cookie-k használatába a platformon, illetve elfogadja, hogy vonatkoznak Önre a különböző elfogadott cookie-kkal kapcsolatos célok. Mivel Önnek joga van visszavonni beleegyezését a cookie-kkal kapcsolatos célokra vonatkozóan, ha úgy ítéli, bármikor konfigurálhatja a cookie-k használatát.
 • A lehető legtöbb alkalmazható védelmi intézkedés meghatározása a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, ideértve az Ön személyes adatainak esetleges anonimizálását is, amely az e célból rendelkezésre álló megfelelő technikák alkalmazásával történik. Ezért ilyen esetben az anonimizálási és az álnevesítési folyamatok is végrehajthatók a személyes adatok legmagasabb szintű védelme érdekében;
 • A személyes adataira vonatkozó biztonsági, technikai és/vagy szervezési intézkedések bármikor történő alkalmazása a meglévő kockázatok megelőzése érdekében, ideértve személyes adatainak álnevesítését vagy titkosítását a platformunkon keresztül.

6. MILYEN ALAPON KEZELHETJÜK SZEMÉLYES ADATAIT TÖRVÉNYESEN?

Kezelési célok Törvényes adatkezelési alap
Lehetővé teszi, hogy platformunkon böngészhessen, ezáltal hozzáférést biztosítva Önnek az ott található adatokhoz és tartalomhoz. Az Ön hozzájárulása és adott esetben a saját, vagy harmadik felek által támasztott jogos érdek kielégítése, amely a platform, annak eszközeinek, hálózatának és kapcsolódó információs rendszereinek megfelelő kezeléséhez, karbantartásához, lebonyolításához és továbbfejlesztéséhez kapcsolódik, amely lehetővé teszi azok megfelelő működését, valamint az azokban található jellemzőkét, hozzáférést annak tartalmához és szolgáltatásaihoz, valamint minden fent említett általános biztonságát.
Kéréseinek vagy igényeinek kezelése a számunkra megküldött formanyomtatványoknak vagy igényeknek megfelelően;   Az Ön hozzájárulása.
Szolgáltatásainkkal kapcsolatos kétségeinek korszerű és hatékony módon való megoldása Az Ön hozzájárulása, és adott esetben szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása a felhasználó / érdekelt fél kérésére.
Regisztrációjának igény szerint felhasználóként való engedélyezése és kezelése. Az Ön hozzájárulása.
A cookie elfogadási sávunk elfogadásával beleegyezik a cookie-k használatába a platformon, elfogadja az ehhez kapcsolódó kezelési eljárásokat. Az Ön hozzájárulása.
A jelenleg érvényben lévő jogi rendelkezéseknek megfelelően a lehető legtöbb alkalmazható védelmi intézkedés meghozatala, beleértve a személyes adatok álnevesítését vagy anonimizálását platformunkon keresztül Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”); A platform, a világháló és az ahhoz kapcsolódó információs rendszerek védelmének biztosítására tervezett adatok kezelése – adott esetben – ez a DEOLEO vagy adott esetben egy harmadik fél jogos érdekeinek kielégítése érdekében történik (GDPR (49) preambulumbekezdése).
A vonatkozó biztonsági, technikai és/vagy szervezési intézkedések alkalmazása személyes adatai vonatkozásában, különös tekintettel a mindenkor fennálló kockázatra Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) A platform, a világháló és az ahhoz kapcsolódó információs rendszerek védelmének biztosítása érdekében az adatok kezelése esetén – adott esetben – ez a DEOLEO vagy – adott esetben – egy harmadik fél jogos érdekeinek kielégítése érdekében történik (GDPR (49) preambulumbekezdése).

Amikor beleegyezését adja személyes adatainak kezeléséhez, a fent említett törvényes adatkezelési alapon, emlékeztetjük, hogy Önnek joga van bármikor, ingyenesen visszavonni beleegyezését, egyszerűen a következő e-mail-címre írva: rgpd@deoleo.com.

7. MEDDIG TÁROLJUK SZEMÉLYES ADATAIT?

A jelentett kezelési célokhoz kapcsolódó személyes adatok A személyes adatok tárolási időszaka vagy kritériumai
A platformunkon való felhasználói navigálásához kapcsolódó adatok – Ebben az esetben általában annyi ideig kell megőrizni az Ön adatait, amennyi ahhoz szükséges, hogy megfelelően navigálhassa és alkalmazhassa a weboldalunkat és az Ön számára hozzáférhető meghatározott tartalmakat;   – A böngészési profiljához kapcsolódó adatokkal, és kifejezetten az elemzési cookie-kkal kapcsolatban – melyek használatát elfogadta és a DEOLEO cookie-szabályzatban lett meghatározva –, kérjük, olvassa el a cookie-k állandóságával kapcsolatos részt (lásd cookie-szabályzatunkat).
Kéréseinek vagy igényeinek kezelése a számunkra megküldött formanyomtatványoknak vagy igényeknek megfelelően; – A kérésekre és/vagy konkrét igényekre való megfelelő válaszadáshoz szükséges idő, az egyes eseteknek megfelelően.
Szolgáltatásainkkal kapcsolatos kétségeinek korszerű és hatékony módon való megoldása – Azon időtartam, amely mindenképp szükséges a fent említett kérelmek és/vagy megoldásához, vagy kezeléséhez.
Tájékoztatást kap az Ön számára érdekes tevékenységekről, eseményekről, előnyökről, promóciókról vagy bármilyen más információról, ideértve a CARAPELLI csoportot alkotó szervezetek által végzett tevékenységekhez kapcsolódó hirdetési vagy promóciós tájékoztatást is.           Amíg nem gyakorolja azon jogát, hogy visszavonja beleegyezését az adatainak reklámozási és/vagy promóciós célú kezeléséhez, vagy – adott esetben – tiltakozzon a közvetlen marketing célú kezelés ellen.
Tegye lehetővé és kezelje regisztrációját felhasználóként, ha szükséges. – Amíg nem kéri a regisztráció tényleges visszavonását. Ha Ön DEOLEO-ügyfél, az ezen esetekben ismertetett személyes adatok megőrzési időszaka alkalmazhatók az alábbiak szerint.
Számos védelmi intézkedés alkalmazása a hatályos jogi rendelkezésekkel összhangban. A felhasználó személyes adatait kezelik, beleértve az ilyen adatok a meghatározott feltételek szerint való tárolását, függetlenül a DEOLEO törvényes adatkezelés alapjától.
A személyes adatokra vonatkozó biztonsági, technikai és/vagy szervezési intézkedések bármikor történő alkalmazása a meglévő kockázatok megelőzése érdekében. A felhasználó személyes adatait kezelik, beleértve az ilyen adatok a meghatározott feltételek szerint való tárolását, függetlenül a DEOLEO általi felhasználás törvényes adatkezelés alapjától.

Mindenesetre és a fentiek ellenére a felhasználót a következőkről is tájékoztatjuk:

 • A személyes adatok védelmére vonatkozó jelenleg hatályos jogi rendelkezések értelmében a DEOLEO a személyes adatok Társaság általi helyes kezelésével kapcsolatos bármely kérdésben a begyűjtéstől számított három évig (ezen a területen történő jogsértések elévülési ideje) biztonságosan tárolhatja ezen adatokat;
 • A cookie-k tárolási idejét illetően javasoljuk, hogy a felhasználó tekintse meg a cookie-szabályzatot (lásd a cookie-k állandóságával kapcsolatos részt);
 • Általában véve, ha a személyes adatok már nem szükségesek azon kezelési célokhoz, amelyekhez gyűjtötték őket, a fent említett adatokat zároljuk, és azok csak az adatkezelés során fennálló jogi felelősségi körök lehetséges meghatározásáért felelős illetékes hatóságok számára hozzáférhetők, mindenkor az alkalmazandó jogi rendelkezések szerint, és a fent említett adatokat más célokra nem lehet felhasználni. A megfelelő jogszabályi határidők letelte után, adatzárolás esetén a vonatkozó személyes adatokat a vonatkozó jogi rendelkezéseknek megfelelően törölni kell, és – adott esetben – a DEOLEO biztonságosan anonimizálhatja is (anonimizált / nem személyes adatok).

8. MILYEN KÖVETKEZMÉNYEI LEHETNEK ANNAK, HA NEM ADJA BIZTOSÍTJA SZÁMUNKRA SZEMÉLYES ADATAIT?

A személyes adatok kezelése során igyekszünk a Vállalati objektumunk és céljaink megvalósításához szükséges minimális mennyiségű alapvető adatot kérni vagy kezelni. Mindezt a vonatkozó jogi rendelkezéseknek megfelelően.

Ha azonban nem adja meg személyes adatait, az a következőket lehetetleníti el: 1) weboldalunk megfelelő használata (technikai vagy munkamenetcookie-k el nem fogadása); 2) hozzáférés bizonyos tartalmakhoz vagy szolgáltatásokhoz; 3) kéréseinek vagy konkrét igényeinek kezelése (például információhiány vagy a megfelelő formanyomtatvány vagy kérelem hiányos kitöltése miatt).

Az Ön által megadott információknak és személyes adatoknak minden esetben:

 • Elegendőnek, bár kiigazítottnak, korlátozottnak és arányosnak kell lenniük a kezelés minden esetben ismertetett törvényes céljaival, a célhoz kötöttség és a személyes adatok minimalizálási elveinek legnagyobb tiszteletben tartásával;
 • Pontosnak, naprakésznek és valósághűnek kell lenniük annak érdekében, hogy a személyazonosság, cselekvőképesség és – adott esetben – képviselet megfelelően ellenőrizhető legyen, valamint, hogy az adatkezelést minden esetben külön az Ön egyedi igényeihez és jelenlegi helyzetéhez igazíthassuk. Ez a személyes adatok pontosságának irányelvei szerint történik.

A felhasználók teljes mértékben felelősek minden, az Ügyfél számára nyújtott adatért és személyes információért a platformon belül, és – adott esetben – az igényelt vagy szerződéses szolgáltatásokért.

9. SZEMÉLYES ADATAIT MEGOSZTJUK HARMADIK FELEKKEL?

Általában nem adjuk el, nem nyújtjuk és nem is osztjuk meg adatait harmadik felekkel. Mindamellett, személyes adatait megoszthatjuk a Vállalatcsoport egyéb vállalataival (https://deoleo.com/liderazgo-global/), amelyhez a DEOLEO a GDPR (48) preambulumbekezdésének megfelelően tisztán belső és adminisztratív célokból tartozik.

Hasonlóképpen, amennyiben korábban elfogadta személyes adatainak a DEOLEO Csoport más szervezetei felé való kommunikációját (https://deoleo.com/liderazgo-global/), hogy információkat kapjon az Ön számára esetlegesen érdekes tevékenységekről, eseményekről, előnyökről, promóciókról vagy bármilyen más információról, ideértve az ilyen szervezetek által végzett tevékenységekhez kapcsolódó hirdetési vagy promóciós információkat, személyes adatait ilyen módon kommunikáljuk feléjük. Bármikor visszavonhatja ezen célra való beleegyezését, de ez nem befolyásolja az ilyen visszavonás előtti kezelés törvényességét a GDPR-nak megfelelően.

Hasonlóképpen lehetséges, hogy bizonyos harmadik felek hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, amikor a DEOLEO számára nyújtanak szolgáltatásokat. Például a platformon alkalmazott harmadik féltől származó cookie-k esetén (lásd cookie-szabályzatunkat).

Több személyes adatkezelő tartozik a DEOLEO felügyelete alá, és megbízható szolgáltatóként eljárva kizárólag a velük szerződött szolgáltatások nyújtásához szigorúan szükséges ismeretek céljából férhetnek hozzá ezen adatokhoz. Az ilyen adatkezelők olyan szolgáltatási szerződés alapján működnek, amely megfelel a GDPR 28. cikkében meghatározott feltételeknek és garanciáknak, a DEOLEO pedig felügyeli, ellenőrzi és megfelelően vizsgálja ezen területeket annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a fent említett kezelők szigorúan betartják az e célból kötött szerződéseket és vonatkozó jogi rendelkezéseket.

10. A NEMZETKÖZI TOVÁBBÍTÁSOK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIVAL TÖRTÉNNEK?

Tájékoztatjuk Önt, hogy általában nem várható személyes adatainak nemzetközi továbbítása, és a DEOLEO az e területen szükséges intézkedéseket és garanciákat alkalmazza a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogi rendelkezések alapján.

A fentiek ellenére cookie-szabályzatunkban tájékoztatjuk Önt a személyes adatok esetleges nemzetközi továbbításáról, bizonyos vállalatok által nyújtott szolgáltatások (harmadik féltől származó cookie-k) alapján. Valamennyi nemzetközi továbbítás teljes mértékben garantált a vonatkozó jogi rendelkezéseknek előírásoknak (lásd cookie-szabályzatunkat).

11.  MILYEN JOGOKKAL RENDELKEZIK, MIT TAKARNAK ÉS HOGYAN GYAKOROLHATJA AZOKAT?

Az Ön jogai Mit takar ez? Hogyan gyakorolhatja?
Tájékoztatáshoz való jog     Jogosult a DEOLEO általi megfelelő információszolgáltatásra, személyes adatainak összegyűjtésekor (akár Öntől, akár harmadik féltől lettek beszerezve), illetve személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan. Ön dönt a személyes adatairól. Lásd a GDPR 12–14. cikkét. A DEOLEO törekszik arra, hogy minden szükséges információt biztosítson az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a GDPR 12–14. cikke alapján. Ha azonban bármilyen kérdése vagy kétsége van az adatvédelmi szabályzatunkkal és cookie-jainkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: rgpd@deoleo.com, és foglalkozunk további információkérésével.
Hozzáférési jog Jogosult a DEOLEO-tól megerősítést szerezni az Ön személyes adatainak kezeléséről és az ilyen kezeléssel kapcsolatos alapvető információkról (GDPR 15. cikke), illetve másolatot kérhet a kezelés alatt álló személyes adatairól. Küldjön e-mailt a rgpd@deoleo.com e-mail-címre „Jogok gyakorlása” hivatkozással, mellékelve a regisztrációs e-mailt és – szükség esetén – személyazonosságának igazolására csatolja nemzeti személyazonosító okmányának vagy azzal egyenértékű azonosító okmányának (útlevél stb.) másolatát.
Helyesbítéshez való jog Jogosult személyes adatainak DEOLEO általi haladéktalan helyesbítésére a GDPR 16. cikke értelmében. Küldjön e-mailt a rgpd@deoleo.com e-mail-címre „Jogok gyakorlása” hivatkozással, mellékelve a regisztrációs e-mailt és – szükség esetén – személyazonosságának igazolására csatolja nemzeti személyazonosító okmányának vagy azzal egyenértékű azonosító okmányának (útlevél stb.) másolatát.
Törléshez való jog Jogosult személyes adatainak DEOLEO általi indokolatlan késedelem nélkül törlésére a GDPR 17. cikkének értelmében. Küldjön e-mailt a rgpd@deoleo.com e-mail-címre „Jogok gyakorlása” hivatkozással, mellékelve a regisztrációs e-mailt és – szükség esetén – személyazonosságának igazolására csatolja nemzeti személyazonosító okmányának vagy azzal egyenértékű azonosító okmányának (útlevél stb.) másolatát.  
Az adatkezelés korlátozásának joga Jogosult az DEOLEO által történő adatkezelés korlátozására, amennyiben: – Az személyes adatainak pontosságát befolyásolja egy olyan időszakban, amely lehetővé teszi a DEOLEO számára, hogy ellenőrizze azok pontosságát. – Személyes adatainak kezelése jogszerűtlen, és Ön tiltakozik azok letiltása ellen (helyette azok korlátozását kéri).   – A DEOLEO-nak már nincs szüksége az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van azokra egy igénylés megfogalmazásához, végrehajtásához vagy megvédéséhez.   Ennek végrehajtása a GDPR 18. cikkében meghatározottakra korlátozódik. Küldjön e-mailt a rgpd@deoleo.com e-mail-címre „Jogok gyakorlása” hivatkozással, mellékelve a regisztrációs e-mailt és – szükség esetén – személyazonosságának igazolására csatolja nemzeti személyazonosító okmányának vagy azzal egyenértékű azonosító okmányának (útlevél stb.) másolatát.  
Az adathordozhatósághoz fűződő jog Jogosult az Ön által strukturált formátumban számunkra nyújtott Önre vonatkozó személyes adatok átvételére, közös használatra és szisztematikus olvasásra, vagy azok továbbítására egy másik adatkezelő részére, amennyiben ez a GDPR 20. cikkének rendelkezései szerint technikailag lehetséges. Küldjön e-mailt a rgpd@deoleo.com e-mail-címre „Jogok gyakorlása” hivatkozással, mellékelve a regisztrációs e-mailt és – szükség esetén – személyazonosságának igazolására csatolja nemzeti személyazonosító okmányának vagy azzal egyenértékű azonosító okmányának (útlevél stb.) másolatát.  
Kifogási jog Jogosult bármikor tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben ez a DEOLEO vagy egy harmadik fél jogos érdekének kielégítésén alapul, a GDPR 21. cikkében leírtak szerint. Küldjön e-mailt a rgpd@deoleo.com e-mail-címre „Jogok gyakorlása” hivatkozással, mellékelve a regisztrációs e-mailt és – szükség esetén – személyazonosságának igazolására csatolja nemzeti személyazonosító okmányának vagy azzal egyenértékű azonosító okmányának (útlevél stb.) másolatát.  
Jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is) Jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, a GDPR 22. cikkének rendelkezései szerint. Küldjön e-mailt a rgpd@deoleo.com e-mail-címre „Jogok gyakorlása” hivatkozással, mellékelve a regisztrációs e-mailt és – szükség esetén – személyazonosságának igazolására csatolja nemzeti személyazonosító okmányának vagy azzal egyenértékű azonosító okmányának (útlevél stb.) másolatát.
Hozzájárulás visszavonásának joga Önnek bármikor jogában áll visszavonni beleegyezését. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az ügyfél által az Ön visszavonása előtt az Ön beleegyezése alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. Ezt a következő e-mail-címre küldött e-maillel kommunikálja: rgpd@deoleo.com, hogy joga megfelelően érvényesülhessen, a vonatkozó jogi rendelkezéseknek megfelelően.
Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga Ez magában foglalja az ellenőrző hatósághoz benyújtott viszontkereset lehetőségét abban az esetben, ha úgy gondolja, megsértették a személyes adatok védelméhez fűződő jogait (GDPR 13. és 14. cikk) Javasoljuk, hogy mielőtt panaszt vagy követelést nyújtana be az illetékes felügyeleti hatósághoz, vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel, hogy elemezze a konkrét helyzetet, és szükség esetén próbáljon meg hatékony és békés megoldást találni.

12. VÉGREHAJTAK A SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGÁRA ÉS VÉDELMÉRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEKET?

Figyelembe véve az adatkezelés jellegét, hatókörét, összefüggéseit és megjelölt céljait, valamint az Ön jogait és szabadságát érintő lehetséges kockázatok széles körét és súlyosságát, a DEOLEO alkalmazza (és köteles alkalmazni) a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket az Ön személyes adatai megfelelő biztonságának és védelmének garantálása érdekében, a tervezési és alapértelmezett adatvédelmi kritériumok alapján, valamint az egyidejű kockázatok kezelésére szolgáló rendszer alkalmazásával, amelyet a DEOLEO szükség esetén felülvizsgál és naprakésszé tesz.

A Hyper-Text Transfer Protocol (HTTPS) használata platformunkon megerősített garancia az Ön személyes adatainak biztonságára.

13. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉGE ÉS KIEGÉSZÍTÉSE

A jelen szabályzat 2021. április 19-én lép hatályba.

A DEOLEO fenntartja a jogot, hogy kiegészítse a jelen szabályzatot, valamint hozzáigazítsa a jövőben alkalmazandó törvényi, jogorvoslati vagy ítélkezési gyakorlat fejleményeihez, vagy technikai, működési, kereskedelmi, vállalati és üzleti okokból. Amennyiben lehetséges és észszerű, a DEOLEO előzetesen tájékoztatja Önt az azokban bekövetkező változásokról. Mindenesetre javasoljuk, hogy minden alkalommal, amikor belép a platformba, olvassa el részletesen a jelen adatvédelmi szabályzatot, mivel minden kiegészítést abban kell közzétenni.

Hasonlóképpen, a DEOLEO személyesen tájékoztathatja Önt a jelen szabályzatban tervezett változásokról, még mielőtt a fent említett változások hatályba lépnének, feltéve, hogy ez technikailag és észszerűen lehetséges, különösen abban az esetben, ha Ön regisztrált felhasználó vagy DEOLEO ügyfél.

14.  KAPCSOLATBA KELL LÉPNIE VELÜNK?

Az adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos bármilyen kérdés vagy javaslat esetén, amelyet szeretne felénk közvetíteni, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: rgpd@deoleo.com