Jogi nyilatkozat

1. Az adatkezelő elérhetőségei

  Identitás: DEOLEO GLOBAL S.A.U. · Társasági adóazonosító szám: A-88465802 · Hivatalosan bejegyzett cím és nyilvántartás: Ctra-regisztrált cím. N-IV, 388 km, Alcolea (Córdoba). Córdoba nyivántartása, 2702. kötet, 81. ív, CO-40600. oldal· Postai cím: Parque Empresarial Rivas Futura. Calle Marie Curie, 7, 4ª. Edificio Beta 28521 – RIVAS VACIAMADRID (MADRID) · Tel.: (+34) 91 558 95 05

2. A felhasználási feltételek elfogadása

A weboldal harmadik felek általi használata azt jelenti, hogy felhasználónak tekintik őket, illetve, hogy ezen felhasználók teljes mértékben elfogadják a jelen felhasználási feltételekben foglalt feltételeket. A DEOLEO a weboldalán tájékoztatást nyújthat olyan termékekről, amelyekre bizonyos saját feltételei vonatkozhatnak, és amelyek – adott esetben – helyettesíthetik, kiegészíthetik és/vagy megváltoztathatják ezen a feltételeket. A felhasználónak minden konkrét esetben tájékozódnia kell ezen feltételekről.

3. A felhasználási feltételek változásai

A DEOLEO fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, fejlessze vagy frissítse a weboldal felhasználási feltételeit. A felhasználó automatikusan köteles betartani a weboldalra való belépéskor hatályos felhasználási feltételeket, ezért rendszeresen el kell olvasnia ezen felhasználási feltételeket.

4. A weboldal megfelelő használata

A felhasználó vállalja, hogy a weboldalt, annak tartalmát és szolgáltatásait a jogszabályoknak, jelen felhasználási feltételeknek, alapvető illemszabályok és a közrendnek megfelelően használja. Hasonlóképpen, a felhasználó nem használhatja a weboldalt, illetve az ezen a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat a jelen felhasználási feltételekkel ellentétes, vagy annak értelmében tiltott, vagy harmadik felek érdekeire vagy jogaira káros, vagy a weboldalt vagy szolgáltatásait bármilyen módon esetlegesen károsító, megbénító vagy rongáló, vagy a weboldal normális használatát más felhasználók számára akadályozó célokra vagy hatásokra. Hasonlóképpen, a felhasználó kifejezetten vállalja, hogy a DEOLEO weboldalán található adatokat, programokat, elektronikus vagy egyéb dokumentumokat semmilyen módon nem semmisíti, változtatja, tiltja vagy károsítja meg. A felhasználó vállalja, hogy nem akadályozza más felhasználók hozzáférését a szolgáltatáshoz azon számítógépes erőforrások nagymértékű fogyasztása révén, amelyeken keresztül a DEOLEO szolgáltatásait nyújtja, illetve nem hajt végre olyan tevékenységeket, amelyek károsíthatják, megszakíthatják vagy hibákat generálhatnak ezen rendszerekben. A felhasználó vállalja, hogy nem terjeszt olyan programokat, vírusokat, makrókat, kisalkalmazásokat, ActiveX-vezérlőket vagy bármilyen más logikai eszközt vagy karaktersorozatot, amely bármilyen változást okoz vagy hajlamos változást okozni a DEOLEO vagy harmadik felek informatikai rendszereiben.

5. Szellemi tulajdon

A DEOLEO weboldalán keresztül pusztán tájékoztatási céllal nyújt tevékenységével és szolgáltatásaival kapcsolatos tartalmakat. A DEOLEO nem vállal felelősséget más weboldalak termékeiért, tartalmáért és szolgáltatásaiért, amelyek közvetlenül vagy közvetve összekapcsolhatók a DEOLEO webhelyével, és fenntartja a jogot, hogy módosítsa, korlátozza vagy törölje a weboldalához való hozzáférést, vagy annak tartalmát, amennyiben azt szükségesnek tartja, és nem vállal felelősséget a dokumentumok nyomtatott és elektronikus változata közötti esetleges különbségekért.

A DEOLEO, hacsak írásban meghatalmazást nem ad, megtiltja a weboldalai tartalmának sokszorosítását, másolását, alkalmazását, forgalmazását vagy bármilyen arra vonatkozó tevékenységet.

A weboldalhoz való hozzáférés a felhasználók kizárólagos felelőssége. A weboldalhoz való hozzáférés és annak böngészése magában foglalja, hogy a felhasználók elfogadják és tudatában vannak az ott található jogi figyelmeztetéseknek, kikötéseknek és felhasználási feltételeknek. A jelen weboldal nem alakítható át, változtatható, módosítható vagy adaptálható. A DEOLEO azonban fenntartja a jogot arra, hogy bármikor elvégezhesse az általa megfelelőnek ítélt változtatásokat és módosításokat, és ezen hatalmát bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül alkalmazza.

6. Tartalom:

A DEOLEO mindent megtesz annak érdekében, hogy elkerülje a jelen weboldalon megjelenő tartalmi hibákat. A DEOLEO nem áll jót és nem vállal felelősséget azon következményekért, amelyek a harmadik felek által szolgáltatott tartalmak esetében felmerülhetnek, és amelyek a jelen weboldalon megjelenhetnek.

A DEOLEO nem vállal felelősséget és nem áll jót a weboldalhoz való hozzáférés zavartalanságáért vagy hibamentességéért. Továbbá nem vállal felelősséget és nem garantálja az ezen a weboldalon keresztül elérhető tartalom vagy szoftver hibamentességét vagy ártalmatlanságát. A DEOLEO semmilyen esetben sem felelős a weboldalhoz való hozzáférésből és használatából eredő bármilyen veszteségért, kárért vagy sérülésért, beleértve, de nem kizárólagosan a vírusok terjedését. A DEOLEO nem vállal felelősséget a weboldal nem megfelelő használatából eredő felhasználóknak okozott károkért.

7. Vonatkozó törvények és joghatóság

A jelen felhasználási feltételek értelmezéséből vagy végrehajtásából adódó esetleges ellentmondások vagy sérelmek esetén a spanyol jogszabályok az irányadók és a madridi bíróságok és törvényszék joghatósága alá tartoznak, kivéve, ha a fogyasztói bírósági kereslet esetében a fogyasztó otthona szerinti egyéb bíró vagy törvényszék alkalmazandó.